Integritetspolicy

Vi på Ateljé Kemisten värnar om din säkerhet och integritet. Därför har vi upprättat en förteckning enligt kraven i dataskyddsförordningen, där vi beskriver hanteringen av dina personuppgifter. Vi använder sociala medier som FB, Instagram och Twitter för marknadsföring och för att visa vår
verksamhet. Instagram är speglad på www.ateljekemisten.com. Bilder och filmer vi använder, där deltagare är med, föregås av ett muntligt samtycke. 


Kontaktuppgifter
Företag: K Konsult & Design. Ägare: Karin Lepistö (driver Ateljé Kemisten, kursverksamhet, ansvarar för marknadsföring och kontakt med kursdeltagare)
karin@ateljekemisten.com 
--------------------------
Kursledare: Gunilla Larsson (ansvarig för kurser, marknadsföring och kontakter med kursdeltagare)
gunilla@ateljekemisten.com

Syfte och ändamål

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna erbjuda en god service kring bokningar av kurser, samt för att nå ut med information och marknadsföring, men även för att kunna hantera kontakter med kursledare och leverantörer.

Kategorier av personuppgifter 
Följande personuppgifter kommer att behandlas:
Namn, kontaktuppgifter, önskemål om kurs, ev allergier (för måltider), organisationsnummer.
Kontaktuppgifter till leverantörerKategorier av registrerad
Privatpersoner 
Kursledare
Företag


Typ av behandling
Orderbehandling
Registrering av fakturor
Administrera bokningar, nyhetsbrev via mail, marknadsföring via mail, webbplats och sociala medier. 
Inbjudan till olika events och vernissage.

Tidsgräns
Vi skickar ut en påminnelse via mail om den registrerade vill fortsätta att vara registrerad en gång per år. Den registrerade kan själv välja att avregistrera sig via vår webbplats.


 
 


Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU. GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild individ. Du kan läsa mer om detta på www.datainspektionen.se